Hoppa till huvudinnehåll

Om Svenska Tragerföreningen

Svenska Tragerföreningenär en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka för seriösa studier av TRAGER® psykofysisk integrering och Mentastics rörelseövningar. 

Tragerterapeuter

Bakgrund och vision

Föreningen grundades 1983 och vill främja människors fysiska och psykiska hälsa samt sprida kunskap om Trager och Mentastics rörelseövningar. Vidare vill föreningen verka för fortsatt utbildning inom Trager, samt stödja och inspirera föreningens medlemmar i deras fortsatta utövande av Trager. Svenska Tragerföreningen är öppen för alla som önskar delta eller stödja verksamheten.

Förmåner

Som medlem/ vän/ student får du regelbunden information från Svenska Tragerföreningen samt inbjudningar till kurser och andra evenemang. Du får ta del av specialerbjudanden som till exempel Mentastics digitalt via internet och andra aktiviteter. Vi är även med på olika hälsomässor, som exempelvis Harmoni Expo-mässan i Solna som vi deltagit i både höst och vår de senaste åren. 

Bli medlem

Tragermedlem ska ha gått Tragerutbildningen och vara/ eller tidigare ha varit diplomerad Tragerterapeut. Årsavgiften är 250:-. Har rösträtt på årsmötet.

Betala årsavgiften 250:- till bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Bli Tragervän

Vill du stödja Svenska Tragerföreningens verksamhet utan att själv vara aktiv som Trager® terapeut eller student går det bra att bli Tragervän. Har inte rösträtt på årsmötet.

Betala årsavgiften 100:- på bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Tragerstudent

Ingen avgift året du går Steg 1-kursen i Tragerutbildningen (Level 1). Därefter är avgiften 100 kr tills du är färdig diplomerad Tragerterapeut.

Betala årsavgiften 100:- på bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Deltagare Svenska Tragerföreningens årsmöte 2024
Deltagare på Svenska  Tragerföreningens årsmöte 14 april 2024: Bakre rad fr.v. Åsa Lundell, Margaret Gyllenpalm, Bo Ahlinder. Främre rad fr.v. Maggi Ronnell, Birgitta Hultqvist, Ann-Charlotte Fogel, Jan Fogel och John Kristiansson.   

Styrelse 2024

Vid Svenska Tragerföreningens årsmöte söndag 14 april 2024 valdes följande styrelse:

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Jan Fogel under en övergångsperiod
Ordinarie ledamöter: Ann-Charlotte Fogel och Maggi Ronnell
Suppleant: Åsa Lundell och Annika Sahlée
Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Ann-Charlotte Fogel
Sveriges representant i National Association Committee (NAC) inom Trager International (TI): Birgitta Hultqvist

Margaret Gyllenpalm avgick som kassör och Bo Ahlinder som valberedning. Ny i styrelsen är Annika Sahlée som valdes till suppleant. Föreningen söker fortfarande en ny kassör.

Läs mer om årsmötet 2024

Kontakt

Ordförande Jan Fogel, tfn +46 304 77 671, www.studiofogel.se

___

< Till första sidan
Internationellt >
Blogg & nyheter >