Om Svenska Tragerföreningen

Svenska Tragerföreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka för seriösa studier av Trager® psykofysisk integrering och Mentastics® rörelseövningar. 

Diplomerade Tragerterapeuter på kurs juni 2017 trager.se

Diplomerade Tragerterapeuter - medlemmar i Svenska Tragerföreningen - på vidareutbildning sommaren 2017. Längst fram Tragerinstruktör Jan Fogel.

Föreningen grundades 1983 och vill främja människors fysiska och psykiska hälsa samt sprida kunskap om Trager och Mentastics. Vidare vill föreningen verka för fortsatt utbildning inom Trager, samt stödja och inspirera föreningens medlemmar i deras fortsatta utövande av Trager. Svenska Tragerföreningen är öppen för alla som önskar delta eller stödja verksamheten.

Årsavgift

Medlem blir den som betalar årsavgiften på 250:- till Svenska Tragerföreningen,
bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank. OBS! Nytt bankgiro fr.o.m. januari 2019.

Bli Tragervän

Vill du stödja Svenska Tragerföreningens verksamhet utan att själv vara aktiv som Tragerterapeut eller student går det bra att bli Tragervän. Som Tragervän får du regelbunden information från Svenska Tragerföreningen samt inbjudningar till kurser och andra evenemang gällande Trager. Du blir Tragervän genom att betala in årsavgiften 250:- på plusgiro 20 12 42-5 Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Styrelsen 2018

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Åsa Lundell, Maggi Ronnell
Suppleanter: Ann-Charlotte  Fogel
Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2019-02-13