Artiklar om Trager ®

Här finns ett antal artiklar om Trager på engelska; dels artiklar om Tragers effekter på olika sjukdomstillstånd, dels artiklar av mer allmän karaktär och reportage om Trager för idrottare, dansare samt hur Trager kan underlätta tillvaron när vi blir äldre.


Om Tragers effekter vid olika sjukdomstillstånd:

Trager sidelyingFibromyalgi

New possibilities for Fibromyalgia

Multiple Sclerosis (MS)

Trager for Multiple Sclerosis

Smärta i spända käkar

A New Way to Find Relief


Parkinsons sjukdom

Trager as an Adjunct Therapy for Parkinson´s Disease
Trager Helps Gait in Parkinson´s
McGill University Research on Parkinsons´s Rigidity

Flertalet av artiklarna är publicerade med tillstånd från Trager Kanada, www.trager.ca.