Artiklar om Trager ®

Här finns ett antal artiklar om TRAGER på engelska; dels artiklar om TRAGER:s effekter på olika sjukdomstillstånd, dels artiklar av mer allmän karaktär och reportage om TRAGER för idrottare, dansare samt hur TRAGER kan underlätta tillvaron när vi blir äldre.

Om TRAGER:s effekter vid olika sjukdomstillstånd:

Trager sidelyingFibromyalgi

New possibilities for Fibromyalgia

Multiple Sclerosis (MS)

TRAGER for Multiple Sclerosis

Smärta i spända käkar

A New Way to Find Relief


Parkinsons sjukdom

TRAGER as an Adjunct Therapy for Parkinson´s Disease
TRAGER Helps Gait in Parkinson´s
McGill University Research on Parkinsons´s Rigidity

Flertalet av artiklarna är publicerade med tillstånd från TRAGER Canada, www.trager.ca.

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2018-08-20