Svenska Tragerföreningens styrelse 2021

Svenska Tragerföreningens hade årsmöte den 21 mars via Zoom och en ny styrelse för verksamhetsåret 2021 valdes. 

Tack alla i Svenska Tragerföreningen - tulpanbukett

Svenska Tragerföreningens styrelse 2021

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Ann-Charlotte Fogel, Maggi Ronnell
Suppleanter: Åsa Lundell, Sandra Riomar
Internationell representant Trager International (TI): Jan Fogel
__

Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

Om Svenska Tragerföreningen