Tragerterapeuter på sommarkurs på Tjörn

I juni var ett tiotal TRAGER®terapeuter på vidareutbildning på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Deltagarna fick bland annat fördjupa sig i reflex-respons  ett sätt inom TRAGER att stimulera nervsystemet och aktivera kontakten mellan kropp och sinne.

–  Reflex-respons stimulerar nervsystemet att bli mer alert och kan vara till stor hjälp för personer med exempelvis olika funktionsnedsättningar eller med nedsatt reaktionsförmåga, säger Jan Fogel, internationell instruktör i TRAGER Approach.

Diplomerade Tragerterapeuter vidareutbildade sig på Tjörn.

Kursledare Jan Fogel demonstrerar reflex-respons för deltagarna i Tragerkursen.

Genom reflex-respons sker en återinlärning av delvis förlorade funktioner. Man kan lära sig att bygga upp nya rörelsemönster utifrån den nya situation som man har hamnat i på grund av sjukdom, trauma eller olyckshändelse.

TRAGER FÖR KLIENTER I RULLSTOL

Andra delar i kursen var bland annat hur TRAGER kan användas med sittande klienter i till exempel rullstol och vara till hjälp för personer med Parkinsons sjukdom samt balansträning. En av dagarna fokuserade speciellt på bröstkorgen och hur TRAGER kan förbättra andningen.

Kurs i TRAGER Apporoach på Tjörn i juni 2017 - trager.se

Reflex-respons inom TRAGER kan vara till stor hjälp för personer med olika funktionsnedsättningar eller nedsatt reaktionsförmåga.

ERFARNA TRAGERTERAPEUTER FRÅN HELA LANDET

Kursen på Tjörn ägde rum den 19-21 juni 2017 och deltagarna kom från hela Sverige samt även från Tyskland. De flesta som deltog är diplomerade TRAGER®terapeuter sedan 10-20 år eller mer. Kursledare var Jan Fogel och assistenter Ann-Charlotte Fogel och Margaret Gyllenpalm. 

Läs mer om kursen här

Text: Birgitta Hultqvist
____
 
/Senast uppdaterad 2017-08-17
 
Svenska Tragerföreningen
 
Svenska Tragerföreningen på Facebook