Tragerkurser i Finland 2017

Våra TRAGER-vänner i Finland är aktiva och följande kurser i TRAGER Approach är inplanerade under 2017:

  • TRAGER & visionart, 20-23/4, Päivölä folkhögskola, Sirpa & Satu Kiuru Valkeakoski
  • Mentastics, 19-21/5, www.paivola.fi, Sirpa Jauhiainen
  • Anatomi & fysiologi 1+2, 15-20/7, Piermario Clara
  • Anatomi & fysiologi 3, forsättningskurs: nerv- och immunsystem, 22-24/7, Piermario Clara
  • Level III, 27/9-1/10, Dante Marchini
  • Level II, 17-22/10, Jan Fogel
  • “Coming from the core”, fortsättningskurs, 10-12/11, Avi Bahat
     

 För mer information kontakta Sirpa Jauhiainen, sirpa.jauhiainen@elisanet.fi

 Trager Finland